"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Centrum psychoterapie

  • poskytuje odbornou péči zaměřenou na podporu sebepoznání a seberozvoje klientů, hledání souvislostí, řešení a východisek z jejich akutních či dlouhodobých psychických potíží.
  • nabízí individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii, psychologické a profesní poradenství, krizovou intervenci, psychologickou diagnostiku pod vedením zkušených psychoterapeutů - psychiatrů a psychologů.

  

Každého může postihnout situace, s níž si momentálně či dlouhodobě neví rady. Pomůžeme Vám projít náročným životním obdobím a vytěžit z něj poznání, které může přispět k hlubšímu seberozvoji a podpořit osobní růst.

 

Naše služby

Nabízíme odbornou péči lidem, kteří se náhle ocitli v náročné životní situaci, která momentálně přesahuje jejich adaptační kapacity, či se dlouhodobě potýkají s problémy ve vztahové rovině (partnerské, manželské, rodinné, pracovní, vrstevnické...), hledají sami sebe (osobní rozvoj, sebepoznání, řešení vývojových krizí...) či životní styl "lépe slučitelný se životem" (stres, přepracování, zneužívání návykových látek, problémy se spánkem, příjmem potravy...), nebo trpí psychickými poruchami (úzkostné poruchy, poruchy nálad, osobnosti). 

 

Centrum psychoterapie zahrnuje ve své nabídce následující psychoterapeutické a poradenské služby: 

 

 

Využívané metody psychoterapie

Centrum psychoterapie nabízí pestrou paletu psychoterapeutických služeb pod vedením zkušených psychoterapeutů s psychologickým a psychiatrickým vzděláním. Naši terapeuti uplatňují ve své práci následující psychoterapeutické přístupy: