"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Psychodiagnostické vyšetření

Provádíme psychodiagnostické vyšetření

  • intelektových schopností 
  • osobnosti
  • zaměřené na diagnostiku duševních poruch


Vyšetření probíhá formou individuálního sezení, kde jsou, po úvodním rozhovoru, klientovi administrovány jednotlivé testové či dotazníkové metody. S ohledem na časovou náročnost některých metod může být vyšetření rozděleno do několika částí. Výsledky jsou následně písemně zpracovány a prokonzultovány s klientem. Psychologické vyšetření provádíme nezávisle na další spolupráci, avšak v případě, že má klient zájem s výsledky vyšetření dále pracovat, je možné využít individuálních konzultací s psychologem či psychiatrem.

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

PhDr. Markéta Kačerová