"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání jsem získala na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem v roce 2005 promovala na Filosofické fakultě v oboru psychologie s klinickou specializací a v roce 2003 na Fakultě humanitních studií v rámci Institutu základů vzdělanosti. V roce 2004 jsem absolvovala studijní stáž na katedře psychologie na University of Jyväskylä (Finsko), kde jsem realizovala výzkumnou práci na téma Pojetí otcovství. V rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsem v roce 2008 složila atestaci v oboru klinické psychologie a v roce 2009 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii.

 

Praxe

Odborné psychologické poznatky jsem během a krátce po skončení vysokoškolských studií nejprve uplatnila v oblasti psychologie trhu, když jsem v agentuře Factum Invenio působila coby projektová manažerka v rámci kvalitativního výzkumu trhu a veřejného mínění. Profesní zájem mne však táhl do klinické praxe, proto jsem roku 2006 nastoupila do Krizového centra RIAPS na pozici psycholožky lůžkového oddělení, kde lidem ocitnuvším se v náročné životní situaci poskytuji krizovou intervenci, individuální i skupinovou  psychoterapii a psychodiagnostiku. Svou odbornou praxi jsem v letech 2012 - 2013 obohatila o zkušenosti z paliativní péče, když jsem jako klinická psycholožka pracovala v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech s tamními klienty a jejich rodinnými příslušníky. Soukromou psychoterapeutickou praxi provozuji od roku 2008.

 

Odborné výcviky a kurzy

2015 - 2016 Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů / Mgr. Lukáš Králíček
2014 - 2016 Kurz terapie partnerského vztahu / Mgr. Marie Zemanová, Mgr. Jan Knop
2010 – 2012 Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích / Mgr. Marie Zemanová, Mgr. Jan Knop
2010 Ericksonovská hypnoterapie / PhDr. Jiří Zíka
2009 kurz Práce s časovou osou / MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková
2009 Pokračovací kurz hypnózy / Prof. Stanislav Kratochvíl
2008 Úvodní kurz hypnózy / Prof. Stanislav Kratochvíl
2007 – 2009 Tématizovaný kurz Práce s tělem v psychoterapii / RNDr. Jitka Vodňanská
2007 – 2008 Základní kurz v Rorschachově metodě / PhDr. Jan Ženatý, Mgr. Roman Telerovský
2007 kurz Krizová intervence tváří v tvář / MUDr. Marie Janovská, Mgr. Vendula Kolářová
2002 – 2006 Sebezkušenostní výcvik v integrativní dynamické skupinové psychoterapii typu SUR / Skálův institut, vedoucí komunity PhDr. Magdalena Frouzová, Prof. Jiří Heller, vedoucí terapeutické skupiny PhDr. Zdeňka Košatecká, MUDr. Petr Jeřábek
2004 Hypnosis in the treatment of psychological and medical problems / Prof. Peter J. Hawkins
2003 arteterapeutický seminář Sebevyjádření pomocí výtvarných technik / Kamila Ženatá ak. mal.
2003 Muzikoterapeutické techniky v praxi / PhDr. Jana Procházková, PaedDr. Iva Pelclová