"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Mgr. Jana Hýbnerová

Kontaktní údaje

telefon: +420 608 282 884
e-mail: hybnerova@centrumpsychoterapie.cz

 

 Poskytované služby


Vzdělání

Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem v roce 2006 promovala z jednooborové psychologie. Dále jsem v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví atestovala v oborech klinická psychologie a dětská klinická psychologie. Jsem registrovanou klinickou a dětskou klinickou psycholožkou. Psychoterapeutické vzdělání jsem získala v pětiletém výcviku v Gestalt psychoterapii a dvouletém postgraduálním výcviku Gestalt psychoterapie dětí a adolescentů. Mám funkční specializaci pro výkon systematické psychoterapie ve zdravotnictví. Pravidelně se v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace účastním kurzů a workshopů z oblasti psychoterapie i psychodiagnostiky a dalších vzdělávacích akcí, docházím na odborné supervize.

 

Praxe

V letech 2000 - 2013 jsem pracovala v oblasti telefonické krizové intervence na pražské Lince bezpečí, kde jsem měla na starosti jak přímou práci s převážně dětskými klienty, tak i vedení a vzdělávání konzultantů. Po absolutoriu na vysoké škole jsem v roce 2007 nastoupila na klinické místo do Fakultní nemocnice v Motole, kde jsem byla zaměstnána dva roky jako psycholožka na Pediatrické klinice. Mými pacienty byly zejména děti s diabetem 1. typu a jejich rodiny. V letech 2018-2019 jsem se do Motola na čas vrátila jako klinická psycholožka Foniatrického oddělení ORL kliniky, se zaměřením na děti s poruchami řeči. Od roku 2010 pracuji v Ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Řevnicích, kde mám jak klientelu dětskou, tak i dospělou. Věnuji se běžnému spektru psychických obtíží, zejména diagnostice a psychoterapii poruch úzkostných a emočních, psychosomatických, osobnostních, poruch příjmu potravy. Dále pracuji s klienty v obtížných životních či vztahových situacích.

 

Odborné výcviky

2014–2015 Institut pro výcvik v Gestalt terapii: postgraduální výcvik Gestalt terapie s dětmi a adolescenty
20072011 Gestalt – Dialog: systematický výcvik v gestalt terapii (pod vedením MUDr. Heleny Fišerové, PhDr. Antona Poláka a MUDr. Juraje Rektora)

 

Odborné kurzy a profesní aktivity

kurzy v použití jednotlivých psychodiagnostických metod, Certifikovaný kurz vývojové psychopatologie, Workshopy v Gestalt psychoterapii a terapii s dětmi a adolescenty, výcvik ve videotréninku interakcí; internetové poradenství a poradenství na chatu; focusing; kurzy krizové intervence a další

Členství v odborných společnostech

Asociace klinických psychologů ČR

Česká společnost pro Gestalt terapii