"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Mgr. Jana Hýbnerová

Kontaktní údaje

telefon: +420 608 282 884
e-mail: hybnerova@centrumpsychoterapie.cz

 

Poskytované služby


Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání jsem začala bakalářským studiem humanitní vzdělanosti na Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, kde jsem se postupně vyprofilovala ke studiu psychologie. Absolvovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, promovala jsem v roce 2006. Od té doby se průběžně vzdělávám v psychoterapeutických, psychodiagnostických i dalších profesních dovednostech, mimo jiné v rámci předatestační přípravy v oboru klinická psychologie pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pravidelně docházím do supervize k certifikovaným supervizorům.

 

Praxe

Během vysokoškolských studií jsem začala pracovat na dětské telefonické krizové Lince Bezpečí, nejprve jako konzultant a od roku 2004 jako intervizor a vedoucí směny. K mé pracovní náplni patřila práce s dětskými klienty i konzultanty a jejich vzdělávání. Absolvovala jsem také několik letních pobytů s chronicky nemocnými dětmi jako výchovný pracovník. Po absolutoriu na vysoké škole jsem v roce 2007 nastoupila na klinické místo do Fakultní nemocnice v Motole, kde jsem pracovala jako psycholog na Pediatrické klinice. Mými pacienty byly zejména děti s diabetem 1. typu a jejich rodiny. Od konce roku 2010 pracuji v Ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Řevnicích, kde mám jak klientelu dětskou, tak i dospělou. Externě také spolupracuji s organizací Hestia, pomáhám s výběrem vhodných uchazečů pro dobrovolnickou činnost s dětmi v programech Pět P a Kompas.

 

Odborné výcviky a kurzy

2014–dosud postgraduální výcvik Gestalt terapie s dětmi a adolescenty / Institut pro výcvik v Gestalt terapii / Felicia Carroll (USA), Christine Stevens (UK), Neil Harris (UK)
2014 certifikační zkouška a získání diplomu Gestalt psychoterapeuta
2007–2011 Gestalt – Dialog – systematický výcvik v gestalt terapii / MUDr. Helena Fišerová, PhDr. Anton Polák, MUDr. Juraj Rektor
2010 Výcvik v internetovém poradenství / Modrá linka Brno
2008 Certifikovaný kurz v Rorschachově metodě / PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch
2006 Výcvik v telefonické krizové intervenci pro dospělé / Občanské sdružení "D" Liberec
2006 Kurz internetového poradenství – chat / Sdružení Prometheus
2005–2006 Výcvik ve videotréninku interakcí / Spin Praha
2004–2005 Seminář o Gestalt terapii / Institut pro Gestalt terapii (IGT)
1999 Výcvik v telefonické krizové intervenci pro děti a mládež pro konzultanty Linky bezpečí / Sdružení Linka Bezpečí