"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


MUDr. Gabriela Šivicová

Kontaktní údaje

telefon: +420 603 501 601
e-mail: sivicova@centrumpsychoterapie.cz
 

Poskytované služby

 


Vzdělání

V letech 1989-95 jsem vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 jsem získala atestaci  I. stupně v oboru psychiatrie, v roce 2002 atestaci II. stupně. V roce 2003 jsem získala Licenci České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb, pro obor psychiatrie.

 

Praxe

První odborné zkušenosti jsem získala v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích, kde jsem působila na příjmovém oddělení a později i na JIP interního odd. pro psychiatrické pacienty. V letech 1997-98 jsem pracovala v Psychiatrickém centru Praha jako sekundární lékař na otevřeném terapeutickém oddělení, kde jsem získávala zkušenosti jak s diagnostikou, tak i s individuální a skupinou terapií u klientů s depresivní, úzkostnou a psychosomatickou problematikou. Od roku 1999 působím v Krizovém centru Riaps, nejprve jako ambulantní lékař, od roku 2001 jako vedoucí krizového centra.
Zároveň od roku 1998 působím jako odborný asistent na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, katedře psychologie, kde přednáším předměty biologického směru a se zaměřením na psychopatologii.

 

Odborné výcviky, kurzy, profesní aktivity

2008 – dosud vlastní přednášková činnost a lektorování v rámci projektů ESF
2014 – 2016 Kurz terapie partnerského vztahu / Mgr. Marie Zemanová, Mgr. Jan Knop
2007 Odborný kurz „Lektorské dovednosti“
2007 Odborný kurz - Critical Incident Stress Management: „Advanced Group Crisis Intervention“
2006 aktivní účast na konferenci „Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí – „Víme o sobě“ pořádaný GŘ HZS ČR, Nadací ADRA
2003 Kvalifikační kurz – „Poradenská propedeutika I. / manželský a rodinný poradce
2003 Odborný kurz - Critical Incidence Stress Management: „Basic“
2002 Kvalifikační kurz – Základy krizové intervence
2001 Osvědčení kvalifikačního kurzu soudní psychiatrie pro žadatele o znalecké oprávnění
1999 – 2002 Výcvik v Kognitivně behaviorální terapii
1998 – 2000 Studium grafologie a psychologie pod záštitou České grafologické komory

   

Členství v odborných společnostech a časopisech

Česká lékařská komora
Česká neuropsychofarmakologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Časopis Psychoterapie – člen mezinárodního poradního sboru