"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Mgr. Helena Červená

Kontaktní údaje

telefon: +420 777 034 928
e-mail: cervena@centrumpsychoterapie.cz

 

Poskytované služby


Vzdělání

Vysokoškolské studium jednooborové psychologie s klinickou specializací jsem dokončila v roce 2006 na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, po předchozím bakalářském studiu humanitních věd na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci studia psychologie jsem absolvovala odbornou studijní stáž ve Francii na Univerzitě Le Mirail v Toulouse, kde jsem se zabývala zejm. studiem obranných mechanismů ega a sbírala podklady pro svou diplomovou práci. V současné době (od roku 2006) rozšiřuji své odborné znalosti na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v rámci předatestační přípravy v oboru klinická psychologie.
 

Praxe

Během vysokoškolského studia jsem nejprve spolupracovala s agenturou Factum Invenio na realizacích kvalitativního výzkumu trhu a veřejného mínění. Po ukončení VŠ v roce 2006 jsem nastoupila do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Oddělení pro léčbu závislostí - lůžkové oddělení pro ženy, kde vedu skupinové a individuální psychoterapie s hospitalizovanými klientkami, zároveň partnerskou a rodinnou psychoterapii s jejich rodinnými příslušníky.


Odborné výcviky a kurzy

2012 Ericksonovská hypnoterapie / PhDr. J. Zíka
2010 Úvodní kurz hypnózy / Prof. S. Kratochvíl
2009 Certifikovaný kurz - Wechslerovy inteligenční škály / Mgr. V. Šnorek
2007 - 2008 Certifikovaný kurz - Základní kurz v Rorschachově metodě / Mgr. R. Telerovský, PhDr. J. Ženatý
2007 Děti v terapii - přístup Gestalt terapie / Christine Stevens
2004 - 2006 Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků / K. Ženatá, ak. mal.
2003 - 2004 Institut pro výzkum rodiny - dlouhodobá stáž v rámci skupinové psychoterapie / PhDr. M. Frouzová
2003 Muzikoterapie, Dr. J. Moreno / Sdružení pro mentální zdraví Fokus, Praha
2002 - 2004 Práce s dětmi s poruchami učení / Dětské centrum Paprsek, Praha / supervize Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
2002 – 2003 Rodinná terapie, Centrum pro mládež a rodinnou terapii - odborná stáž / RNDr. J. Vodňanská
2002 – 2003 Práce s hyperaktivními dětmi s prvky arteterapie, dramaterapie a taneční terapie, relaxační techniky / Dětská psychiatrie, Thomayerova nemocnice
2001 - 2006 Psychoterapeutický výcvik typu SUR, Skálův Institut, Praha / vedoucí komunity PhDr. M. Frouzová, Prof. J. Heller, vedoucí terapeutické skupiny PhDr. Š. Bezvodová, MUDr. I. Doležal
1999 - 2000 Dlouhodobá stáž v rámci skupinové terapie bývalých drogově závislých, taneční terapie / Centrum Následné Péče, Drop-in, Praha / E. Klouček, M. Zlámaná