"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Dynamicky orientovaná psychoterapie

Dynamická psychoterapie představuje terapeutický přístup vycházející z psychoanalýzy, odkud přejímá koncept nevědomí, intrapsychických konfliktů a význam individuálních prožitků vlastního dětství. Hlavním předmětem terapie je proto zkoumání interpersonálních vztahů v různých životních obdobích, současných konfliktů a jejich důsledků ve vztazích, vycházejících z minulých zkušeností, konfliktů, traumat a frustrací. Dynamická psychoterapie usiluje o dosažení náhledu na původ a mechanismy vzniku a udržování neefektivního chování a jednání a pomoci člověku pracovat na vytváření zralejších, kvalitnějších a uspokojivějších způsobů vztahování se k sobě i svému okolí.


Naše práce má spíše charakter tzv. eklektický, neboli kombinovaný.  Znamená to, že pro naši terapeutickou práci nevyužíváme pouze jednu metodu či východisko ve smyslu terapeutické teorie či školy, ale pracujeme s kombinací vícero metod současně dle aktuálních potřeb toho kterého klienta. Důvodem, proč pro naši práci volíme termín „dynamicky orientovaná“ je, že pro pochopení aktuálních potíží každého klienta, považujeme za významné porozumět dynamice jeho osobnosti ve smyslu intrapsychických procesů a interpersonálních vztahů a celkově by se tedy dalo říci, že naše práce má nejblíže k terapii dynamické.


V terapii se proto zaměřujeme zejména na klientovy aktuální i minulé vztahy, prožitky a životní situace, které předcházely onemocnění a mohly ovlivnit vznik poruchy. Snažíme se pomoci klientovi porozumět souvislostem a vlastním motivům, které jsou méně uvědomované nebo na zcela nevědomé úrovni. Podstatou je tedy poznání osobnosti a jejích vztahů jako vnitřních příčin aktuálních potíží. Základem terapeutické práce je individuální vztahová zkušenost s terapeutem, který klienta povzbuzuje ke sdělování vlastních pocitů a myšlenek, jež mu působí psychickou či fyzickou nepohodu a pomáhá přijmout dosud nezpracované, nesrozumitelné či bolestivé prožitky. Pracuje s ním na prohlubování náhledu, resp. porozumění souvislostem a mechanismům vlastních nesprávných generalizací získaných v rámci těchto zkušeností, nahlédnout vlastní situaci i z jiných úhlů pohledu. Poznání vlastních vzorců chování porozumění jeho motivům umožňuje změnu postojů, hledání adaptivnějších způsobů řešení a zvládání aktuálních situací a tím přetváření osobnosti.


Dynamicky orientovaná psychoterapie může probíhat jak individuální, tak skupinovou formou.

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

PhDr. Markéta Kačerová