"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Gestalt psychoterapie

Gestalt psychoterapie je jedním ze soudobých existenciálních směrů vycházejících původně z psychoanalýzy, ale obohacujících práci s klientem o prvky fenomenologie a práce s tělem. Podstatou fenomenologického přístupu je proces pozorování a uvědomování v situaci teď a tady a co se děje mezi terapeutem a klientem. Terapeut společně s klientem zvědomuje složky právě teď přítomného prožívání a nechává prostor k jejich uspořádání do nového, smysluplného tvaru. 

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

MUDr. Patrik Grexa