"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Poradenství

Nabízíme odbornou psychologickou pomoc všem, kteří se rozhodli řešit své problémy, ať již na rovině osobní, partnerské, rodinné, výchovné či profesní. Jde o konzultaci s odborníkem při řešení nesnadné životní situace, ale může vyústit i v prohloubení sebepoznání či práci na osobním rozvoji. Poradenství probíhá formou individuálního rozhovoru, zahrnuje poskytování informací o dané problematice, hledání optimálního postupu řešení problému, může zahrnovat i diagnostiku, nácvik a rozvoj sociálních dovedností, zvládání pracovního stresu, nácvik relaxačních technik apod. dle individuálních potřeb klienta.

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

MUDr. Patrik Grexa

PhDr. Markéta Kačerová

MUDr. Gabriela Šivicová