"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


MBTI - typologie pro pracovní poradenství a coaching

Charakteristika metody MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Indikace osobnostních typů je založena na principu spontánních preferencí v oblasti vnímání, zpracování informací a rozhodovacích funkcí. Kombinace těchto preferencí vede k 16 psychologickým typům, 4 typům temperamentu a profilům v pracovním týmu.

MBTI vychází z psychologie C.G.Junga a byla vyvinuta americkou psycholožkou Isabel Myers Briggs. Postupně se metodologie rozšířila o aspekt týmové spolupráce, procesy učení a stylu vedení a rozšířila se do korporací jako jedna z metod osobnostního hodnocení.
 
Na rozdíl od jiných testů MBTI nehodnotí, protože:

  • neexistují dobré a špatné odpovědi, ale různé způsoby reagování
  • nabízí čtecí mřížku, která podporuje rozvoj samostatnosti každého jedince
  • umožňuje pochopit rozdílnosti jedné osoby od druhé a místo kritiky je využívat, přijímat druhého nikoliv „navzdory“, ale „kvůli“ jeho odlišnosti 

 

Jednotlivé osobnostní typy jsou definované na základě kombinace 4 dimenzí:
1) E/I (extroverze/introverze) - způsob preferenčního využívání/používání energie
2) S/N (smyslové vnímání/intuice) - způsob preferenčního získávání informací/zaměření vnímání
3) T/F (myšlení/cítění) - způsob preferenčního zpracování informací/rozhodovacích funkcí
4) J/P (usuzování/vnímání) - způsob životní stylu/orientace k zevním vlivům
 
Finální písemný výstup metodologie MBTI zachycuje:
1) Osobnostní typ respondenta – charakteristika + grafické zobrazení
2) Definice dominantní, pomocné a nejméně oblíbené psychické funkce
3) Vliv osobnostního typu a jeho dominantních preferencí/psychických funkcí na:

  • styl vedení (leadership style)
  • preferovaný styl komunikace
  • kognitivní styl a volbu jazyka
  • upřednostňované pracovní prostředí,  umožňující maximální využití potenciálu/preferenčních funkcí
  • potenciální rizika, hlavní omezení a možné konflikty
  • doporučení pro rozvoj

 

Certifikace a licenční práva

MUDr. Patrik Grexa obdržel od majitele licence, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, USA v roce 2001 a je oprávněn používat český překlad formuláře G. Interpretace provádí na základě akreditovaného tréninku CAPT.

 

Terapeut, u kterého se můžete objednat

MUDr. Patrik Grexa