"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie je metoda, která k terapeutickým účelům využívá vztahy a interakce mezi členy skupiny, neboli skupinovou dynamiku...

Pokračujte pro výčet specifik a srovnání individuální, párové a skupinové psychoterapie.